Statsadvokatens afgørelse af 28. March 2008 AM20080328SA

Info
  • AM20080328SA

Resumé:

§ 1018 a, stk. 3, egen skyld,mistankepådragende adfærd under strafforfølgning,urigtig tilståelse, afstemt forklaring med vidne, ejtilkendt erstatning.