Statsadvokatens afgørelse af 19. February 2010 AM20100219SA

Info
  • AM20100219SA

Resumé:

§ 1018 h, frihedsberøvelse,erstatning for uberettiget anbringelse i strafcelleunder varetægtsfængsling, E tilkendt takstmæssigtorterstatning.