Statsadvokatens afgørelse af 16. August 2005 AM20050816SA

Info
  • AM20050816SA

Resumé:

§ 1018 b, legemsbesigtigelseunder afklædning sidestillet medlegemsundersøgelse, E ej anholdt, tilkendttakstmæssig torterstatning forlegemsundersøgelse.