Statsadvokatens afgørelse af 10. August 2010 AM20100810SA

Info
  • AM20100810SA

Resumé:

§ 1018 a, stk. 3,mistankepådragende adfærd før strafforfølgning,udfyldte en check for en bekendt i en tredje personsnavn uden at stille spørgsmåltegn herved, ejtilkendt erstatning pga egen skyld.