Sø- og Handelsrettens kendelse af 30. May 2018 i sag BS-17766-18

Info

Resumé:

Foreløbige forbud mod bl.a. salg af eksamensbesvarelser via hjemmesiden fixminopgave.dk opretholdt

Sø- og Handelsretten har i medfør af markedsføringslovens § 36, stk. 2, bestemt, at de af Forbrugerombudsmanden nedlagte foreløbige forbud mod bl.a. salg af eksamensbesvarelser via hjemmesiden fixminopgave.dk fortsat skal stå ved magt.