Sø- og Handelsrettens kendelse af 29. May 2018 i sag Sag BS-7796/2018-SHR

Info

Resumé:

Retsplejeloven § 163, stk. 2, hvorefter et dokument, der skal forkyndes, anses for forkyndt, hvis det er kommet vedkommende i hænde, selv om forkyndelsen ikke er foretaget i overensstemmelse med de almindelige regler for forkyndelse, kunne ikke anvendes på en stævning, som var kommet sagsøgte i hænde i udlandet.

Retsplejelovens § 163, stk. 2 var ikke anvendelig i forbindelse med forkyndelse i udlandet. Stævningen var derfor ikke forkyndt, selvom den var kommet sagsøgte i hænde.