Sø- og Handelsrettens kendelse af 24. November 2017 i sag A-25-17

Info

Resumé:

Der blev ikke nedlagt forbud mod konkurrerende virksomhed inden for autohjælpsområdet i Danmark, da aftalt konkurrenceklausul var i strid med konkurrencelovens § 6/TEUF art. 101, stk. 2.