Sø- og Handelsrettens kendelse af 08. september 2017 i sag B-131-16

Info

Resumé:

Konkurskarantæne til direktør, som konsekvent havde undladt at indberette og afregne moms

Direktør, der i flere år havde undladt at sikre, at der blev indberettet og afregnet moms, idømt konkurskarantæne i 2 år.