Sø- og Handelsrettens kendelse af 04. January 2018 i sag B-305-17

Info

Resumé:

Direktør, der havde undladt at sikre, at selskabet havde tilstrækkeligt kapitalberedskab og som havde fortsat selskabets drift efter håbløshedstidspunktet, idømt konkurskarantæne i to år.