Sø- og Handelsrettens kendelse af 03. november 2017 i sag A-22-17

Info

Resumé:

Fogedforbud nedlagt mod sikkerhedsstillelse på henholdsvis 40 mio. kr. og 20 mio. kr.

 Fogedforbud blev nedlagt mod det generiske lægemiddel ”Bortezomib Teva”.