Sø- og Handelsrettens kendelse af 01. March 2018 i sag A-46-17

Info

Resumé:

Forbud nedlagt mod brug af pressemeddelelse som vedrørte et lægemiddel

Forbud nedlagt mod brug af pressemeddelelse vedrørende lægemiddel, idet pressemeddelelsen måtte anses som en lægemiddelreklame i strid med lægemiddelloven, ligesom indholdet af pressemeddelelsen stred mod god markedsføringssskik.