Sø- og Handelsrettens dom af 31. maj 2017 i sag N-1-16

Info

Resumé:

Pensionsselskab handlede i strid med redelig forretningsskik og god praksis efter lov om finansiel virksomhed § 43, stk. 1

Danica Pension blev dømt til at anerkende at have handlet i strid med redelig forretningsskik og god praksis, efter lov om finansiel virksomhed § 43, stk. 1, ved at have anvendt en anden grundlagsrente end den aftalte, ved deres beregning af pensionsydelsen til en tidligere ansat, hvorefter pensionsselskabet tillige var forpligtet til at stille den tidligere ansatte på samme vilkår, som ville have været gældende, såfremt den korrekte grundlagsrente var anvendt ved beregningsgrundlaget af pensionsydelsen.