Sø- og Handelsrettens dom af 29. November 2018 i sag BS-4237-18

Info

Resumé:

Saxo Bank var berettiget til at at foretage korrektion af afregningspriser på grund af helt ekstraordinær markedssituation

Der forelå umiddelbart efter Den Schweiziske Nationalbanks ophævelse af fastkurspolitikken den 15. januar 2015 sådanne særlige markedsforhold, at Saxo Bank i henhold til aftalegrundlaget var berettiget til at foretage korrektion af afregningspriser for handler foretaget i valutakrydset EUR/CHF og USD/CHF.