Sø- og Handelsrettens dom af 29. november 2017 i sag H-90-15

Info

Resumé:

NDA ikke overtrådt

Sagsøgte havde ikke overtrådt en aftalt fortroligheds- og loyalitetspligt og blev derfor frifundet for betaling af konventionalbod.