Sø- og Handelsrettens dom af 20. December 2017 i sag V-18-17

Info

Resumé:

Ikke godtgjort at sagsøgte havde anvendt FlyHjælp ApS' navn i Google Adwords kampagne

Sagsøgte frifundet, da sagsøger ikke havde godtgjort, at sagsøgte havde anvendt deres kendetegn som Adword.