Sø- og Handelsrettens dom af 16. May 2019 i sag BS-44200-2018-SHR

Info
  • Relaterede retsområder:

Resumé:

Ved opgørelsen af de 120 dage for funktionærer, der er fuldtidssygemeldt, skal søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage indregnes

Retten har truffet afgørelse i tre sager om samme principielle spørgsmål, henvist fra forskellige byretter. I alle sager fandt rettens flertal (4 af 5), at Højesterets dom af 22. november 2017, trykt i UfR 2018.815, om opgørelsen af de 120 dage i funktionærlovens § 5, stk. 2, for funktionærer, der er deltidssygemeldt, ikke giver grundlag for at ændre den mangeårige faste retspraksis, at der ved opgørelsen af de 120 dage for funktionærer, der er fuldtidssygemeldt, skal indregnes søn- og helligdage og andre arbejdsfri dage. (Dissens fra 1 sagkyndigt medlem.)