Sø- og Handelsrettens dom af 06. December 2017 i sag V-65-16

Info

Resumé:

Registrering af varemærket "Holdingstrøje" blev afvist på grund af manglende særpræg

Varemærkeregistreringen for ”Holdningstrøje” havde ikke det fornødne særpræg og blev derfor delvist ophævet.