Sø- og Handelsrettens dom af 06. October 2006 i sag H-0018-02

Info

Resumé:

Køber af erhvervsvirksomhed berettiget til erstatning i anledning af, at virksomhedens arbejdsmiljøforhold ikke levede op til sælgers garantierklæring herom.