Sø- og Handelsrettens dom af 05. juli 2013 i sag F-0010-09

Info

Resumé:

Afandtes ikke at have løftet bevisbyrden for, at opsigelsen af B i forbindelse med nedskæring i personalet på ca. 40 % ikke var begrundet i Bs barsel. B fandtes endvidere ikke at have handlet illoyalt og/eller videregivet fortrolige oplysninger til sin samlever, hvorfor den efterfølgende bortvisning af B var uberettiget. Godtgørelse efter Ligebehandlingslovens § 16 fastsat til 6 måneder.