Sø- og Handelsrettens dom af 03. May 2018 i sag V-17-17

Info

Resumé:

Hverken i strid med varemærkeloven eller markedsføringsloven at benytte UfR-referencer i dentifikationen af domme og kendelser.

J.H. Schultz Information A/S frifundet i sag anlagt af Karnov Group Denmark A/S om brug af UfR-nummer i Schultz´ domssamlinger. Sø- og Handelsretten fandt, at der ikke ved Schultz´ brug af ”UfR” sker et indgreb i varemærkets funktioner, og at Karnovs varemærkeret på den baggrund ikke var krænket, ligesom Schultz ikke havde handlet i strid med markedsføringsloven.