Sø- og Handelsrettens dom af 02. juni 2017 i sag H-29-16

Info

Resumé:

Fortolkning af aftale om befragtning af flydekran og havneleje.

Retten fandt, at Nordisk Staal efter parternes aftale skulle betale for ”mob/demob” (mobilisering og demobilisering) af flydekranen SAMSON, som Nordisk Staal havde befragtet hos Dansk Bjergning og Bugsering med henblik på et løft i Halden, Norge. Retten fandt endvidere, at Nordisk Staal skulle betale havneafgift for en del af perioden, hvor SAMSON lå i Halden, samt lodsafgift i anledning af indsejlingen til Halden.