Sø- og Handelsrettens dom af 01. December 2017 i sag V-2-17

Info

Resumé:

En ældre ret til ordmærke var ikke til hinder for registrering af et yngre figurmærke indeholdende samme ord og som vedrørte samme varer

En ældre ret til varemærket ULTIMA (ord) var som fastslået af Ankenævnet ikke til hinder for registrering af et yngre figurmærke indeholdende ordet ULTIMATE for samme varer (dyrefoder).