Skatterådets bindende svar af 27. January 2015 i sag 12-0213474

Info
  • SKM2015.94.SR

Resumé:

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2005, med henblik på at ændre den omberegnede grundværdi.

Ejer har anmodet om at få genoptaget den omberegnede grundværdi ved vurderingen pr. 1. oktober 2005, idet der er fejl i beregningsgrundlaget. Dette skyldes, at der ikke ved den omberegnede grundværdi er brugt det korrekte prisniveau. Den omberegnede grundværdi er foretaget i prisniveauet for 2005, men skulle have været foretaget i prisniveauet for 2001.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005 ekstraordinært og vurderingen ændres således:

Grundværdi: 449.200 kr. ændres til 260.500 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med den 29. januar 2009 for beregningen af grundskyld.