Skatterådets afgørelse af 27. January 2015 i sag 12-132422

Info
  • SKM2015.101.SR

Resumé:

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2008 og nedsat ejendomsværdien, grundværdien samt den omberegnede grundværdi.

Ejer har anmodet om at få genoptaget ejendomsvurderingen for en ejendom, der opstår i 2008 med et matrikulært areal på 11.179 m2 og et bebygget areal på 1.246 m2.

Da ejendommen opstod, blev der ikke taget tilstrækkeligt hensyn til områdepriser og generelt niveau i området. Ejendommen blev derfor sat væsentligt for højt i forhold til lignende ejendomme.

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008:

Ejendomsvurderingen ændres fra 2.000.000 kr. til 940.000.

Grundværdien ændres fra 1.285.600 kr. til 625.300 kr.

Den omberegnede grundværdi ændres fra 670.700 til 381.000 kr.

Ændringen får oprindelig skattemæssig virkning fra og med den 1. januar 2010.