Skatterådets afgørelse af 26. januar 2010 i sag 09-087283

Info
  • SKM2010.97.SR

Resumé:

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingerne for 2001, 2002 og 2003, idet ejendommen i BBR-registret har været registreret med 191 m² beboelse, mens beboelsen hele tiden kun har udgjort 158 m². Da fejlen ikke skyldes ejers forhold, idet man siden 1999 har forsøgt at få den korrigeret, gives undtagelsesvis ekstraordinær genoptagelse på fejl i BBR.

Ejendomsværdien for 2001 ændres fra 2.050.000 kr. til 1.800.000 kr., 2002 ændres fra 2.300.000 kr. til 2.000.000 kr. og 2003 ændres fra 2.250.000 kr. til 2.000.000 kr.

Grundet de særlige omstændigheder, herunder især ejers indsats og at ændringerne kun påvirker ejendomsværdiskatten, gives ændringerne oprindelig skattemæssig virkning.

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ejendomsvurderingerne for 2001, 2002 og 2003, idet ejendommen i BBR-registret har været registreret med 191 m² beboelse, mens beboelsen hele tiden kun har udgjort 158 m². Fejl i BBR-registret anses sædvanligvis ikke for myndighedsfejl, da det påhviler den enkelte ejer selv at gøre opmærksom på fejl i registret til rette myndighed, der er beliggenhedskommunen. Efter det foreliggende har ejer netop henvendt sig til kommunen for at få fejlen korrigeret. Ejer har oplyst at man første gang henvendte sig i forbindelse med vurderingen for 1999. Beliggenhedskommunen har bekræftet at ejer har henvendt sig flere gange, men at korrektionen først er gennemført i 2008. Da den manglende korrektion af fejlen således ikke skyldes ejers forhold, idet man siden 1999 har forsøgt at få den korrigeret, gives undtagelsesvis ekstraordinær genoptagelse på fejl i BBR.

Ejendomsværdien for 2001 ændres fra 2.050.000 kr. til 1.800.000 kr., 2002 ændres fra 2.300.000 kr. til 2.000.000 kr. og 2003 ændres fra 2.250.000 kr. til 2.000.000 kr.

Grundet de særlige omstændigheder, herunder især ejers indsats og at ændringerne kun påvirker ejendomsværdiskatten, gives ændringerne oprindelig skattemæssig virkning.