Skatterådets afgørelse af 25. August 2015 i sag 06-153339

Info
  • SKM2015.623.SR

Resumé:

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget ansættelse af fradrag for grundforbedringer for årene 2000 og 2001.

Den 20. juni 2001 anmodede ejeren om genoptagelse af vurderingerne for år 2000 og fremefter med henblik på ansættelse af fradrag for grundforbedringer. Der var blevet udført grundforbedringer i 1999, men ikke ansat fradrag for grundforbedringer.

Ved afgørelsen af 16. april 2008 henviste SKAT til anmodningen af 20. juni 2001 og imødekom delvist denne med henvisning til § 33, stk. 2, i skatteforvaltningsloven. SKAT ansatte fradrag for grund­forbed­ringer for 2002 og fremefter til 188 kr./m2 med startår 2000.

Ejeren anmodede om genoptagelse inden fristen i § 33, stk. 2, Skatterådet fandt, at det var en klar objektiv fejl, at fradraget for forbedringer ikke også blev givet for år 2000 og år 2001 i overensstemmelse med § 33, stk. 2, i skatteforvaltningsloven. Fejlen udgør mere end 75 % af beskatningsgrundlaget pr. år.

Skatterådet fastsatte fradraget til 188 kr./m2 for årene 2000 og 2001 svarende til det tidligere ansatte fradrag for 2002 og frem. Ændringerne har skattemæssig virkning for 2001 og 2002.