Skatterådets afgørelse af 17. December 2013 i sag 12-113971

Info
  • SKM2014.22.SR

Resumé:

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2003 henblik på nedsættelse af den omberegnede grundværdi.

Vurderingsmyndigheden er blevet opmærksom på, at den omberegnede grundværdi for ejendom A er ansat for højt ved vurderingen pr 1. oktober 2003.

Ejendommen som har et matrikulært areal på 133 m², blev vurderet første gang ved vurderingen pr. 1. oktober 2003 som en ubebygget grund. Den omberegnede grundværdi er ansat efter byggeretsværdiprincip med udgangspunkt i prisniveau pr. 1. januar 2002 med en områdepris på 610 kr./m².

Ved ansættelsen af den omberegnede grundværdi er der ved en fejl anvendt en forkert byggeretspris på 368.000 kr. i stedet for 244.000 kr.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2003 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Den omberegnede grundværdi pr. 1. oktober 2003 ændres fra 408.600 kr. til 284.600 kr.

Den omberegnede grundværdi i 2003 nedsættes hermed med ca. 30 %.

Det må tilskrives vurderingsmyndigheden, at den omregnede grundværdi ved vurderingen i 2003 blev sat for højt.