Skatterådets afgørelse af 16. december 2014 i sag 13-0062138

Info
  • SKM2015.17.SR

Resumé:

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. januar 2002 med henblik på at få ansat grundværdien korrekt i forhold til de bebyggelsesregulerende bestemmelser i kommuneplan/lokalplan.

Ejer har anmodet om, at den omberegnede grundværdi ved vurderingen pr. 1. januar 2002 genoptages, da den er ansat med en forkert bebyggelsesprocent, der er ikke taget hensyn til kommuneplanens rammebestemmelser. Skatterådet genoptager ekstraordinært ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002 og ændrer vurderingen således:

Ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002:

Grundværdien:  8.112.000 kr. ændres til 5.110.600 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 14. december 2009.