SKATs skat-meddelelse af 02. April 2013 i sag 13-0106229

Info
  • SKM2013.209.SKAT

  • Relaterede love:

Resumé:

Valgmulighed for kapitalafkastsats ved bagudforskudt indkomstår 2013 opgøres til 0 pct.

SKAT har beregnet kapitalafkastsatsen vedrørende valgmuligheden ved bagudforskudt regnskabsår 2013 til 0 pct., jf. Lov nr. 1354 af 21. december 2012, § 25, stk. 15, 3.-5. pkt. Satsen kan kun anvendes ved bagudforskudt regnskabsår, og kun vedrørende indkomståret 2013, jf. § 25, stk. 15. 1.-2. pkt.