Rigsadvokatens afgørelse af 30. April 2004 AM20040430RA

Info
  • AM20040430RA

Resumé:

§ 1018 h, andre culpøse forhold,anholdelse af E opretholdt pga fejlagtig registreringi kriminalregistret, E tilkendt takstmæssigtorterstatning.