Rigsadvokatens afgørelse af 25. April 2005 AM20050425RA

Info
  • AM20050425RA

Resumé:

§ 1018 d, udvisningsspmgenoptaget, udvisning uberettiget, E tilkendtskønsmæssig torterstatning for forstyrrelse ogulempe, pårørendes rejseudgift ikke omfattet af kap93 a, salær, ej erstatning for udgift til advokat vedDen Særlige Klageret.