Rigsadvokatens afgørelse af 22. January 2010 AM20100122RA

Info
  • AM20100122RA

Resumé:

§ 1018 a, stk. 2, første døgn, ejforhøjet takst for første døgns frihedsberøvelse,ikke samme grundlag for kompensation for ubehagved frihedsberøvelse, når idømt frihedsstraf, ejtilkendt forhøjet erstatning for første døgn.