Rigsadvokatens afgørelse af 20. March 2003 AM20030320RA

Info
  • AM20030320RA

Resumé:

§ 1018 a, stk. 1, takstmæssigtorterstatning, tilbageholdelse sidestillet medanholdelse, privat anholdelse overtaget af politiet, Etilkendt takstmæssig torterstatning.