Rigsadvokatens afgørelse af 18. marts 2004 AM20040318RA

Info
  • AM20040318RA

Resumé:

§ 1018 a, stk 1, takstmæssigtorterstatning, tabt arbejdsfortjeneste,tabsbegrænsningspligt, § 1018 a, stk. 3, delvis egenskyld, grov vold, straffelovens § 13, stk 2, nødværgei exces, erstatning nedsat med ½.