Rigsadvokatens afgørelse af 15. december 2009 AM20091215RA

Info
  • AM20091215RA

Resumé:

§ 1018 e, klagefrist,fristoverskridelse ej undskyldelig, etnisktilhørsforhold og manglende kendskab til kap 93 auden betydning, ej særlige omstændigheder,vejledningspligt påhviler forsvarer, erstatningskravafvist.