Rigsadvokatens afgørelse af 14. oktober 2003 AM20031014RA

Info
  • AM20031014RA

Resumé:

§ 1018 c, ikke sigtet,legemsundersøgelse af E (forurettede) isædelighedssag, sædvanligt og nødvendigtefterforskningsskridt, ej særligt indgribende ellerkrænkende, E ej tilkendt rimelighedserstatning.