Rigsadvokatens afgørelse af 14. February 2005 AM20050214RA

Info
  • AM20050214RA

Resumé:

§ 1018 b, beslaglæggelse afprivat computer, beslaglæggelse 5 mdr, afsavn ogulempe, ej dokumenteret tab, ej anvendt tiluddannelse eller erhverv, E tilkendt skønsmæssigerstatning.