Rigsadvokatens afgørelse af 07. december 2009 AM20091207RA

Info
  • AM20091207RA

Resumé:

Erstatningskrav ikke omfattet afkapitel 93 a, varetægtsbekendtgørelsen, ikkekarakter af indgreb i varetægtsbekendtgørelsensforstand, oversete selvmordstegn, arrestantsdødsfald, hjemvist til behandling ved Direktoratetfor Kriminalforsorgen.