Rigsadvokatens afgørelse af 06. november 2009 AM20091106RA

Info
  • AM20091106RA

Resumé:

§ 1018 b, andrestraffeprocessuelle indgreb, beslaglæggelse afpencilpistol, ej dokumemnteret tab eller påvistkonkrete ulemper, ej oplysninger om anvendelse, Eej tilkendt erstatning.