Østre Landsrets dom af 28. april 2010 AM20100428Ø

Info
  • AM20100428Ø

Resumé:

Vold mod personer i off tjeneste,vold eller trusler om vold, trusler om "vi skal nokfinde ham, når han er ude og handle i Bilka",polititjenestemand, lang sagsbehandlingstid, 10 dgbet, pt 1 år.