Østre Landsrets dom af 20. august 2009 AM20090820Ø2

Info
  • AM20090820Ø2

Resumé:

Vold mod personer i off tjeneste,vold eller trusler om vold, trusler om 'jeg dræber jer'og 'jeg dræber jer og jeres familier',polititjenestemænd, tidl straffet, langsagsbehandlingstid (2 år), 20 dg.