Østre Landsrets dom af 17. March 2004 AM20040317Ø

Info
  • AM20040317Ø

Resumé:

§ 1018 b, sigtelse, tiltale ogdeltagelse i retsmøder, sigtelse for manddrab ikke isig selv grundlag for torterstatning, ej særligeomstændigheder, E ej tilkendt erstatning.