Østre Landsrets dom af 07. december 2007 AM20071207Ø

Info
  • AM20071207Ø

Resumé:

§ 1018 a, stk 1, forhøjelse aftorterstatning, skønsmæssig forhøjelse aftorterstatning, surrogatfængsling på lukket afdelingundtagelsesvist sidestillet med isolation, delviserstatning.