Østre Landsrets dom af 06. marts 1995 AM19950306Ø

Info
  • AM19950306Ø

Resumé:

§ 1018 a, stk. 1, takstmæssigtorterstatning, tilbageholdelse af 14-årig, sidestilletmed anholdelse, § 1018 a, stk. 2, misforhold, ejnødvendigt at indbringe E med henblik på tilkald afsocial repræsentant, tilkendt takstmæssigtorterstatning.