Østre Landsrets dom af 03. December 2009 AM20091203Ø

Info
  • AM20091203Ø

Resumé:

Flere gaderøverier, 6 røverier,vold, slag, trusler om vold, i forening, forudgåendeplanlægning, udbytte 18.500 kr., T 22-årig, T 2 år 6mdr (tillægsstraf).