Højesterets kendelse af 29. November 2017 i sag 204/2017

Info

Resumé:

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende krænkelse af rettighederne til en kuglependel kunne ikke ankes til Højesteret


Sagen angår, om EG Nordic A/S ved sin produktion og markedsføring af en "Nice"-kuglependel med en diameter på 18 cm har krænket Frandsen Lighting A/S’ rettigheder til en Ball-kuglependel med samme diameter.


Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.
 

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.