Højesterets kendelse af 22. juni 2017 i sag 60/2017

Info

Resumé:

Spørgsmål om hvor mange lejeres deposita og forudbetalt leje, der skulle medtages i størstebeløbet på en tvangsauktion


En ejer af et parcelhus havde indgået en række lejeaftaler for samme tidsperiode med forskellige lejere, A og B, C og D, der alle indbetalte deposita og forudbetalt leje til ejeren. Da ejendommen skulle sælges på tvangsauktion, gjorde A og B, C og D gældende, at deposita og forudbetalt leje for alle lejeaftaler skulle medtages i størstebeløbet ud over auktionsbuddet i salgsopstillingen. Kreditforeningen protesterede herimod.


Højesteret fastslog, at det alene var indbetalt depositum og forudbetalt leje fra den lejer, der havde retten til lejemålet, der skulle medtages i størstebeløbet ud over auktionsbuddet.


Højesteret stadfæstede derfor landsrettens kendelse.