Højesterets kendelse af 05. oktober 2017 i sag 150/2017

Info

Resumé:

Pressen havde ikke adgang til at udtale sig om et navneforbud, der blev fremsat og behandlet under et lukket retsmøde

 

Sagen angik, om et navneforbud kunne nedlægges under et retsmøde, som blev afholdt for lukkede døre, uden at pressen forinden havde haft adgang til at udtale sig.
 

Højesteret fandt, at det følger af en afgørelse om dørlukning, at pressen ikke har adgang til at udtale sig om en anmodning om navneforbud, der fremsættes og behandles, mens dørene er lukket, og at pressens udtaleret vedrørende navneforbud ikke indebærer, at dørene i et ellers lukket retsmøde skal åbnes for at give pressen adgang til at udtale sig, inden afgørelse om navneforbud træffes.
 

Landsretten var nået til samme resultat.