Højesterets dom af 29. November 2017 i sag 50/2017

Info

Resumé:

Arbejdsmiljørepræsentant havde ikke godtgjort, at tillidsrepræsentanter var særligt beskyttet mod afskedigelse inden for et tilsvarende fagligt område


Sagen angik, om A som arbejdsmiljørepræsentant havde en særlig afskedigelsesbeskyttelse. A var ansat i en virksomhed, der ikke var dækket af en overenskomst.


Højesteret fastslog, at det afgørende for, om A havde en særlig afskedigelsesbeskyttelse som arbejdsmiljørepræsentant, var, om der fandtes en overenskomstmæssig beskyttelse mod afskedigelse for tillidsrepræsentanter inden for et tilsvarende fagligt område som A’s. Det beror på en samlet bedømmelse, om der foreligger en overenskomst på et tilsvarende fagligt område. Der skal navnlig lægges vægt på karakteren af det arbejde, som arbejdsmiljørepræsentanten er ansat til at udføre, samt arbejdsmiljørepræsentantens uddannelsesmæssige baggrund og kvalifikationer.


Højesteret fandt, at A ikke havde godtgjort, at tillidsrepræsentanter på et tilsvarende fagligt område som A’s var særligt beskyttet mod afskedigelse.


Landsretten var nået til et andet resultat.