Højesterets dom af 27. september 2017 i sag 212/2016

Info

Resumé:

Leasingselskaber og leverandør var solidarisk erstatningsansvarlige for leasingtagers tab ved manglende godskrivning af værdien af tilbagetagne kopimaskiner


XP Digital A/S og henholdsvis Xerox Financial Services Danmark A/S og Ikano Bank (filial af Ikano Bank SE, Sverige) havde et samarbejde om indgåelse og afvikling af leasingaftaler. Aftalerne blev indgået mellem Foreningen Grønlandske Børn og henholdsvis Xerox Financial Services og Ikano Bank. XP Digital formidlede størstedelen af aftalerne og solgte kopimaskinerne til Xerox Financial Services og Ikano Bank, ligesom XP Digital nedtog og tilbagekøbte kopimaskinerne i forbindelse med afvikling af leasingaftalerne.


Spørgsmålet i sagen var, om henholdsvis Xerox Financial Services og Ikano Bank samt XP Digital var forpligtede til at godskrive Foreningen Grønlandske Børn værdien af nedtagne kopimaskiner i forbindelse med førtidigt ophør af en leasingaftale og samtidig indgåelse af en ny leasingaftale.


Højesteret fastslog, at henholdsvis Xerox Financial Services og Ikano Bank var kontraktretligt forpligtede til at godskrive værdien af de nedtagne kopimaskiner, at manglende godskrivning udgjorde misligholdelse af parternes aftaleforhold, og at Xerox Financial Services og Ikano Bank som følge heraf var erstatningsansvarlige for det tab, Foreningen Grønlandske Børn havde lidt. Højesteret fastslog endvidere, at XP Digital havde handlet ansvarspådragende – og i strid med markedsføringslovens § 1 og § 3 – ved ikke at gøre det klart for Foreningen Grønlandske Børn, hvordan der ville blive forholdt med de nedtagne kopimaskiner, herunder om foreningen ville blive godskrevet værdien af maskinerne. XP Digital var som følge heraf solidarisk ansvarlig med henholdsvis Xerox Financial Services og Ikano Bank.


Højesteret fastsatte skønsmæssigt den erstatning, som Xerox Financial Services og XP Digital solidarisk skulle betale til Foreningen Grønlandske Børn, til 85.000 kr. Den erstatning, som Ikano Bank og XP Digital solidarisk skulle betale til foreningen, blev ligeledes skønsmæssigt fastsat til 85.000 kr.
 

Landsretten var nået til et andet resultat.